GO Nina!
Gezond Ouder

Nieuw inzicht, Nu Actie!

 

 

 

 

Samen met Nanda Wubben heb ik een missie. Wij, liefhebbers van gezondheid,  willen werknemers gezond ouder laten worden. Wij zijn maar al te goed bekend met de verschillende klachten die in de loop der jaren (of acuut) kunnen ontstaan.

Nanda en ik leerden elkaar kennen tijdens de sportopleiding. Daar begon onze reis op het gebied van gezondheid. Na de sportopleiding heeft Nanda de studie (sport)fysiotherapie afgerond. En ik de studie Oefentherapie Cesar. Velen jaren zijn we werkzaam geweest om ook op deze manier aan gezondheid mee te werken. Na mijn jaren als Oefentherapeut ben ik ook werkzaam geweest als Verpleegkundige. Ook daar stond gezondheid op nummer 1. Wij zorgden ervoor dat de cliënt zonder of met minder klachten de deur weer uit ging. Als Verpleegkundige was mijn taak in het Ziekenhuis verschillend met mijn taak in de Thuiszorg, Revalidatie en Hospice.

Nanda en ik spraken steeds vaker over ‘gezond ouder worden’. En hoe mooi en duurzaam het zou zijn om zo veel chronische klachten vóór te kunnen zijn. Vanuit daar ontstond het idee om al onze kennis en ervaring samen te voegen. 

Medewerkers inzichten geven,  zodat zij zelf het heft in hand nemen. Maar ook de wergever tot actie aanzetten, om tot een duurzamer vitaliteitsplan voor het bedrijf te komen. 

Een medewerker die zich gezien, gehoord, op waarde geschat voelt, heeft een hoog werkplezier en zal zich voor langere tijd aan een bedrijf willen binden. Het bedrijf heeft met fitte, tevreden werknemers een verhoogde productiviteit, minder ziekteverzuim, positieve werksfeer en minder verloop.  

Win win!

Preventief Medisch Onderzoek

De werknemers krijgen een Health Check aangeboden, ook wel genoemd het PMO.  Naast het PMO, is het laten uitvoeren van een WPO (Werk Plek Onderzoek) ook een mogelijkheid. Een gezond lijf én gezonde werkplekintstellingen, ze zijn beiden belangrijk! Deze onderzoeken vinden plaats binnen het bedrijf. 

Bureau instellingen, voeding, beweging, ontspanning, stress en bijvoorbeeld de slaap. Leefstijl is erg bepalende factor hoe en óf we gezond ouder worden. Bij regelmatige werktijden kan dit een uitdaging zijn, laat staan bij onregelmatige diensten!

Tijdens de PMO wordt dan ook op verschillende gebieden getest en gemeten. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • bloedtest: cholesterol, bloedglucose
 • bloeddruk en hartslag
 • visus- en audiotest
 • lichaamsanalyse: vetpercentage, visceraalvet, spiermassa, metabolische leeftijd
 • beoordeling lichamelijke klachten
 • werkplekonderzoek
 • vragenlijsten

En hier blijft het niet bij! Na het PMO volgt een persoonlijk coach gesprek. De medewerker ontvangt zijn persoonlijke rapportage en kan direct aan de slag met de adviezen. Gedragsverandering doe je niet zomaar. Daarom plannen wij meerdere coachgesprekken in. Het proces blijft bewaakt, de gestelde doelen worden geevalueerd en een vervolgplan wordt gemaakt. 

Ook de werkgever ontvangt een (geanonamiseerde) bedrijfsrapportage. Wij geven inzichten in winstpunten en helpen bij het opstellen van een duurzaam vitaliteitsplan. 

‘Als het makkelijk was had je het al lang gedaan.’ Daarom staan wij voor duurzame gedragsverandering. 

Workshops en Trainingen

Een workshop of trainingen kunnen onderdeel zijn van het vitaliteitsplan. Vanuit een PMO kan bijvoorbeeld blijken dat veel mensen kampen met stress. De workshop ‘Stressless’ kan dan veel betekenen. Of bij een bedrijf met ploegendiensten kan de workshop ‘Slaap je fit’ erg handig zijn.

Sommige bedrijven kiezen voor een zogehete ‘strippenkaart‘. Gedurende een lange periode worden verschillende workshops en trainingen aangeboden. Elke kwartaal heeft een thema en hier wordt via allerlei tools op ingezet. Denk aan de nieuwsbrief binnen het bedrijf, een workshop of training over het thema, een challenge, beweegactiviteiten, tot bepaalde voeding in de kantine aan toe.

Een workshop duurt 1 tot 2 uur, waarbij een training ongeveer 4 uur duurt. Het verschil zit in het doel. Bewustwording of verdieping. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:

 • slaap je fit
 • je bent wat je eet
 • ontpannen doe je zo
 • beweeg je voldoende?
 • gezonde werkplekinstellingen (bv kantoormedewekers)
 • fysieke belasting verminderen (bv buitendienst)

Vitaliteisplan

Wij denken graag mee in het opstellen van het Vitaliteitsplan binnen het bedrijf. Welke onderdelen zijn slim om in te zetten binnen het PMO? Hebben de medewerkers de juiste werkplekinstellingen en zo een gezonde werkplek, of is het tijd voor een WPO? Welke Workshops of Trainingen zouden (bijvoorbeeld n.a.v. het PMO/WPO) helpend zijn om te zorgen voor duurzame inzetbaarheid? Maandelijks spreekuur op inschrijving, op één van onze expertice gebieden? 

Wij staan voor duurzame gedragsverandering, gezond ouder worden. Een fit bedrijf met fitte medewerkers.

Daar neem je de tijd voor. Want gezond ouder worden willen we allemaal! 

Ja, ik maak graag kennis met jullie!